Υποστήριξη Στροβιλοκινητήρων

rotor turbo
Περιγραφή
Εφαρμογές:

Διυλιστήρια και Πετροχημικά, Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής

Μηχανήματα:

Ατμοστρόβιλοι, αεριοστρόβιλοι, επισκευή μεγάλων φυγοκεντρικών συμπιεστών.

Παρέχουμε: ευθυγράμμιση μηχανημάτων. Λύση προβλημάτων, επισκευή και βελτίωση εξαρτημάτων υψηλών θερμοκρασιών, κατασκευή  κινητών και σταθερών πτερύγιων, θαλάμους καύσης, χυτά εξαρτήματα, βελτιώσεις. Ανακατασκευή εξαρτημάτων καύσης, επισκευή κινητών - σταθερών πτερυγίων, θερμικές επιστρώσεις. Συστήματα διαχείρησης καυσαερίων, παροχής αέρα, ανάκτηση αναθυμιάσεων πετρελαίου με φυσητήρες και φίλτρα.