Βιομηχανία

 
Περιγραφή
Αντλίες Φυγοκεντρικές:

Ολοι οι τύποι φυγοκεντρικών αντλιών για νερό, λύματα, επεξεργασία νερού. Μικρές αντλίες από πλαστικό για χημικά μέχρι μεγάλες αντλίες από σκυρόδεμα για υδροηλεκτρικά. Αντλίες για υψηλά ιξώδη και αντλίες τεύτλων στη βιομηχανία ζάχαρης. Αντλίες χημικών.

Αντλίες για δεξαμενές αποβλήτων, πολυβάθμιες, στροβιλαντλίες, υποβρύχιες, αποβλήτων.

Αντλίες εμβολοφόρες: Με τριπλά η πολλαπλά έμβολα για πύργους ψύξης, και όπου απαιτείται υψηλή πίεση. Επίσης συστήματα ανάκτησης ενέργειας.
Αντλίες περιστροφικές: Κοχλιοφόρες, Γραναζωτές, Περιστρεφομένων πτερυγίων, για λάδια, υψηλά ιξώδη. Ειδικά συγκροτήματα με φίλτρα και αυτοματισμούς, φτιαγμένα σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές.
Αντλίες κενού και τζιφάρια:

Αντλίες κενού και τζιφάρια ή συνδυασμοί, αντλίες υγρού δακτυλίου για ανάκτηση αερίων για βιοκαύσιμα. Αντλίες για χαλυβουργίες.

Αντλίες και συγκροτήματα  δοσομετρικά:

Δοσομετρικά και μετρητικά συστήματα, διαφραγματικές αντλίες δοσομέτρησης για χλωρίωση και χημική επεξεργασία νερού.

Βαλβίδες: Βαλβίδες ελέγχου, απομονωτικά επιστόμια, αντεπίστροφες βαλβίδες, σφαιροειδείς βαλβίδες. Βαλβίδες ελαχίστης ροής.
Φιλτρα Κάδου:
Φίλτρα κάδου, φίλτρα τύπου Y, αυτόματα φίλτρα Bernouli.
Εναλλάκτες Θερμότητος:
Ευθύγραμμοι, σωληνωτοί, αυλών εντός κελύφους, ανοξείδωτοι εναλλάκτες, Πλακοειδείς Εναλλάκτες, κυματοειδούς σωλήνα (corrugated), συμπυκνωτές.
Ηλεκτρικοί Κινητήρεs:
Χαμηλής, Μέσης και Υψηλής τάσης, AC κινητήρες. Ρυθμιστές στροφών.
Mixers, Αναδευτήρες: Μixers, αναδευτήρες για δεξαμενές πολτού, χαρτοπολτού, οριζόντια η κάθετα.
Συμπιεστές: Συμπιεστές εμβολοφόροι, υγρού δακτυλίου, συστήματα για χρήση σε μονάδες ελέγχου και αυτοματισμών. Εως  40 bar για αέρα, εως 400 bar για αέρια LPG, LNG, gases. Σκέτο κομπρεσέρ ή με ξηραντές, πύργους ψύξεως, αεροφυλάκια, όργανα ελέγχου και αυτοματισμούς
Φυσητήρες:

Φυσητήρες, ανεμιστήρες φυγοκεντρικοί, εμβολοφόρι, κοχλιωτοί, θετικής εκτόπισης. Εξειδικευμένα πλαστικά η μεταλλικά. Ιδανικά για επεξεργασία νερού, και οξυγόνωση ακαθάρτων. Φυσητήρες για χαλυβουργία.

Ξέστρα, ξεστρογέφυρες: Οριξόντια η κυκλικά ξέστρα για λυματολάσπη. Φιλτρόπρέσες και ξηραντές, DAF systems.

Προσφέρουμε ολοκηρωμένα συστήματα επεξεργασίας και καθαρισμού νερού. Αντίστροφο όσμωση, απιονισμό, και μικτά συστήματα.