Αντλίες Διαιρούμενες

SPLIT CASE
Περιγραφή
Εφαρμογές:

Υδροδότηση, Άδρευση, Πετρέλαια, Διυλιστήρια και Πετροχημικά, Ορυχεία, Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής,  Χαρτοποιία, Βιομηχανία τροφίμων, κλιματισμός μεγάλων κτηρίων,  Μονάδες επεξεργασίας νερού, Μονάδες αφαλάτωσης, πυροσβεστικά.

Μέγεθος κατάθλιψης: 50 mm - 1200mm
Παροχή: Από  20 cum/hr εως  55,000 cum/hr ( Μεγ. ισχύς  10 MW )
Πίεση: Εως 200 m
Μεγιστη ταχύτητα περιστροφής: 3000 rpm (50 Hz), 3600 rpm (60 Hz)
Μεγίστη πίεση λειτουργίας: Εως 40 bar
Θερμοκρασία: Κανονικά υλικά εως 80 deg C ( ειδικές κατασκευές εως 180 deg C )
Κατασκευή: Οριζόντια η κάθετη κατασκευή.
Προαιρετική σχεδίαση: Centre Line Support,  Fan Pump application
Κινητήρας: Ηλεκτρικός, ντήζελ, ατμοστρόβιλος η αεριοστρόβιλος.
Υλικά κατασκευής:

Χυτοσίδηρος, σφαιροειδής χυτοσίδηρος, χάλυβας,  ανοξείδωτο ατσάλι, Super Duplex SS, ειδικά κράματα.

Ρουλεμάν:

Σφαιροειδή ρουλεμάν, τύπου kingsbury σε μεγαλύτερες αντλίες.

Λίπανση:

Γράσσο, Λάδι η και με χωριστό κύκλωμα λαδιού. 

Στεγανοποίηση:

Με μηχανική σαλαμάστρα ή κοινό στυπιοθλύπτη.

Οι Οριζόντια διαιρούμενες αντλίες είναι δυνατόν να κατασκευαστούν συμφωνα με τις  απαιτήσεις σας.