Φλογοπαγίδες

kito armaturen 
Περιγραφή
Εφαρμογές:

Πετρέλαια, Διυλιστήρια και Πετροχημικά, Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής, Βιοκαύσιμα, Επικίνδυνες αναθυμιάσεις, Flaring.

Μεγέθη:

Διάφορα μεγέθη ανάλογα με το σωλήνα και τη δεξαμενή

Πίεση:

Ατμοσφαιρική, υπερπίση η υποπίεση, ανάλογα με την γραμμη τοποθέτησης.

Θερμοκρασία: Κανονικά υλικά μέχρι 80 deg C ( ειδικά μέχρι 600 deg C )
Κατασκευή:

Από χυτό ή σφυρήλατο χάλυβα  ή ειδικά κράματα, duplex SS, με άκρα για φλάντζα ή κόλληση, υλικά κατά NACE.

Προαιρετικά:

Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση, ρυθμιστές πίεσης, σιγαστήρες.

Προδιαγραφές: ANSI, ASME, DIN, ISO, API, PED, ATEX, NACE.
Στεγανοποίηση:

Ειδικά παραμβύσματα και τσιμούχες.

Διαθέσιμα μοντέλα τύπου detonation και deflagration, αμφίδρομα, για τοποθέτηση στη σωλήνωση η στο τέλος της.