Διαφραγματική Αεραντλία

YTS PUMP PHOTO
Περιγραφή
Εφαρμογές:

Πετρέλαιο, Διυλιστήρια και Πετροχημικά, Χημικά, Πλαστικά, Χαρτοποιία, Βιομηχανία τροφίμων, Κόλλες - Ρητίνες, Σφαγεία, Λάδια, Ειδικά υγρά.

Παροχή: Ρυθμιζόμενη 0 cum/hr - 40 cum/hr, Ρυθμιζόμενη με την παροχή του αέρα.
Αυτομάτου αναρρόφησης: Ξηρή λειτουργία χωρίς κανένα πρόβλημα, αυτόματη αναρρόφηση μέχρι 6m
Πίεση: Μέχρι 8 bar.
Θερμοκρασία: Ανάλογα τα υλικά μέχρι 120 deg C
Κατασκευή:

Συστήματα δοσομετρικά, μετρητικά.

Υγρά: Αντλούν διαβρωτικά ή υψηλού ιξώδες υγρά, λάδια.
Κινητήρας: Δεν χρειάζεται ρεύμα για την λειτουργία και είναι ιδανικές για επικίνδυνες περιοχές (ΑΤΕΧ).
Υλικά κατασκευής:

Αλουμίνιο, χυτοσίδηρος, ανοξείδωτος χάλυβας 316, πολυπροπυλένιο, Kynar (PVDF)

Βιομηχανία τροφίμων: Ιδανικές αντλίες για υγιεινές εφαρμογές
Σχεδίαση: Απλή σχεδίαση, χαμηλό κόστος συντήρησης
Στεγανοποίηση:

Όλες οι αντλίες διαφράγματος δεν χειάζονται λίπανση, σαλαμάστρα ή στυπιοθλύπτη

Οι αντλίες κατασκευάζοντα κατά ISO, BS, JIS και είναι διαθέσιμες με πιστοποίηση ATEX.