Διυλιστήρια

Περιγραφή
Αντλίες Φυγοκεντρικές:

Ολοι οι τύποι φυγοκεντρικών αντλιών για τη  μονάδα FCC, για μεταφορές υγρών και καυσίμων.

Αντλίες για δεξαμενές αποβλήτων, πολυβάθμιες, στροβιλαντλίες, υποβρύχιες, αποβλήτων.

Αντλίες εμβολοφόρες: Με τριπλά η πολαπλά έμβολα για, αμμωνία, μεθανόλη, και όπου απαιτείται υψηλή πίεση.
Αντλίες περιστροφικές: Κοχλιοφόρες, Γραναζωτές, Περιστρεφομένων πτερυγίων, για λάδια, υψηλά ιξώδη, βαρέα καύσιμα, και ασφαλτικά προιόντα.
Αντλίες κενού και τζιφάρια: Αντλίες κενού και τζιφάρια ή συνδυασμοί, αντλίες υγρού δακτυλίου και συστήματα ανάκτηση αερίων στα καύσιμα και τις δεξαμενές.
Αντλίες και συγκροτήματα δοσομετρικά:
Δοσομετρικά και μετρητικά συστήματα, μονάδες οσμωσης LPG, LNG, διαφραγματικές αντλίες δοσομέτρησης.
Βαλβίδες: Βαλβίδες ελέγχου, απομονωτικά επιστόμια, αντεπίστροφες βαλβίδες, σφαιροειδείς βαλβίδες.
Φλογοπαγίδες:
Φλογοπαγίδες απ΄ευθείας στη γραμμή η σε δοχεία ως εξαεριστικές, για πίεση, κενό με πιστοποίηση ATEX.
Φιλτρα Κάδου: Φιλτρα κάδου, φιλτρα τύπου Y, αυτόματα φίλτρα Bernouli.
Εναλλάκτες Θερμότητος: Ευθύγραμμοι, σωληνωτοί, αυλών εντός κελύφους, ανοξείδωτοι εναλλάκτες, Πλακοειδείς Εναλλάκτες, κυματοειδούς σωλήνα (corrugated), συμπυκνωτές. Ειδικά δοχεία για Διυλητήρια.
Ηλεκτρικοί Κινητήρεs: Χαμηλής, Μέσης και Υψηλής τάσης, AC κινητήρες. Ρυθμιστές στροφών.
Mixers, Αναδευτήρες: Μixers, αναδευτήρες για δεξαμενές καυσίμων, οριζόντια η κάθετα.
Συμπιεστές:
Συμπιεστές εμβολοφόροι, υγρού δακτυλίου, συστήματα για χρήση σε μονάδες ελέγχου και αυτοματισμών. Εως  40 bar για αέρα, εως 400 bar για αέρια LPG, LNG, gases. Σκέτο κομπρεσέρ ή με ξηραντές, πύργους ψύξεως, αεροφυλάκια, όργανα ελέγχου και αυτοματισμούς.
Φυσητήρες: Φυσητήρες, ανεμιστήρες φυγοκεντρικοί, εμβολοφόρι, κοχλιωτοί, θετικής μετατόπισης. Εξειδικευμένα πλαστικά ή μεταλλικά.  Πιστοποίηση ATEX.
Βραχίονες Φόρτωσης: Βραχίονες φόρτωσης καυσίμων και χημικών, για πλοία η φορτηγά.
Service: Για όλα τα μηχανήματα προσφέρουμε συντήρηση και service.

Όλα τα μηχανήματα σύμφωνα με προδιαγραφές API, ATEX or Oil Standards. Πιστοποιήσεις όπως απαιτεί η προδιαγραφή. Ειδικά συγκροτήματα φτιαγμένα σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές.