Φίλτρα Κάδου

DOUBLE BASKET 
Περιγραφή
Εφαρμογές:

Πετρέλαιο, Διυλιστήρια και Πετροχημικά, Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής, Υδραγωγεία, Χαρτοποιία, Μονάδες επεξεργασίας, Μονάδες αφαλάτωσης.

Μεγέθη: 25 mm - 1000 mm
Μοντέλα:

Μονα και διπλά  φίλτρα, σίτες ικανότητας  1000 - 20 micron από ανοξείδωτο ατσάλι.

Μέγιστη Πίεση: Μέχρι 10 bar
Θερμοκρασία: Κανονικά υλικά μέχρι 30 deg C
Κατασκευή:

Από χυτό ή σφυρήλατο χάλυβα ή ειδικά κράματα, ανοξείδωτο ατσάλι duplex SS, fiberglass, επικάλυψη ελαστικού.

Προαιρετικά:

Σίτα ή αυτόματα φίλτρα bernouli. Τοποθέτηση οριζόντια ή κάθετη. Χρήση σε θαλάσσιες εφαρμογές κατά IMO.

Προδιαγραφές: ANSI, ASME, DIN, ISO, API, PED, ATEX.
Σύστημα στεγανοποίησης:

Ειδικά παραμβύσματα και τσιμούχες.

Φίλτρα  μεταλλικά ή fiberglass για φιλτράρισμα έρματος, πιστοποιημένες από το νηογνώμονα.  Φιλτρα per API.