Βραχίονες Φόρτωσης

 
Περιγραφή
Εφαρμογές:

Φόρτωση καυσίμων σε διυλιστήρια, Φόρτωση χημικών, Φόρτωση σε πλοία ή βυτιοφόρα φορτηγά.

Τεχνολογία:

Αλουμίνιο, χάλυβας, χάλυβας με επικάλυψη, ανοξείδωτος χάλυβας

Προδιαγραφές: ANSI, ASME, DIN, ISO, API, PED, ATEX.


Ειδική σχεδίαση για φόρτωση πλοίων ανάλογα με τον τύπο του πλοίου.

Ηλεκτροκινούμενα με έλεγχο ηλεκτρικό ή ηλεκτροπνευματικό, με τηλεχειρισμό, έλεγχος κινήσεων με μοχλό. Ανάκτηση αερίων.