Αντλίες κάθετες (Στροβιλαντλίες)

 DSCF0810
Περιγραφή
Εφαρμογές:

Υδροδότηση, Άδρευση, Πετρέλαια, Διυλιστήρια και Πετροχημικά, Ορυχεία, Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής,  Χαρτοποιία, Βιομηχανία τροφίμων, κλιματισμός μεγάλων κτηρίων,  Μονάδες επεξεργασίας νερού, Μονάδες αφαλάτωσης, πυροσβεστικά.

Παροχή: Από 20 cum/hr εως 55000 cum/hr ( Μεγίστη ισχύς 55 MW  )
Πίεση: Εως 2500 m
Στροφές: 3000 rpm (50 Hz), 3600 rpm (60 Hz)
Μέγιστη Πίεση:
Εως 250 bar
Θερμοκρασία: Κανονικά υλικά εως 80 deg C ( ειδικές κατασκευές εως 200 deg C )
Κατασκευή: Κάθετη κατασκευή με ή χωρίς ρυθμιστές στροφών (μηχανικούς η ηλεκτρικούς).
Προαιρετικά:

Καθετες in line (Vertical barrel pumps), Στροβιλαντλίες. Ειδικές αντλίες από σκυρόδεμα για υδροηλεκτρικά έργα. Πυροσβεστικές αντλίες βιομηχανικές. Αντλίες ακαθάρτων (sump pumps).

Κινητήρας:

Ηλεκτρικός, ντήζελ, μειωτήρες στροφών.

Υλικά κατασκευής: Χυτοσίδηρος, σφαιροειδής χυτοσίδηρος, χάλυβας, ανοξείδωτο ατσάλι, ορείχαλκος, Super Duplex SS, ειδικά κράματα, σκυρόδεμα.
Ρουλεμάν: Σφαιροειδή ρουλεμάν
Λίπανση: Γράσο ή λάδι, εξαναγκασμένη λίπανση  σε μεγαλύτερες αντλίες.
Στεγανοποίηση: Με μηχανική σαλαμάστρα ή κοινό στυπιοθλύπτη.

Η βασική γκάμα των αντλιών είναι διαθέσιμη με προδιαγραφές κατά ISO, HI η  API-610 με  ειδικές διατάξεις ψύξης του στυπιοθλίπτη.

Μεγαλύτερες αντλίες μεταλλικές ή από σκυρόδεμα για υδρηλετρικά. Αντλίες που λειτουργούν ως τουρμπίνες  (υδροστρόβιλοι) για παραγωγή ρεύματος είναι διαθέσιμες. Αντλίες ακάθαρτων υγρών (sump pumps) κατά API-610.