Εναλλάκτες θερμότητας

Περιγραφή
Εφαρμογές:

Διυλιστήρια και Πετροχημικά, Μονάδες ηλετροπαραγωγής, Υδροδότηση, Χαρτοποιία, Ψύξη συμπιεστών, Πλοία, Ψύξη αερίου, Συμπύκνωση ατμών.

Τύπος εναλλάκτη:

Ευθύγραμμοι, σωληνωτοί, αυλών εντός κελύφους, ανοξείδωτοι εναλλάκτες, Πλακοειδείς Εναλλάκτες, κυματοειδούς σωλήνα (corrugated), συμπυκνωτές.

Πίεση Μέχρι 400 bar
Θερμοκρασία: Κανονικά υλικά μέχρι 600 deg C
Κατασκευή:

Χάλυβας ή ειδικά κράματα, αλουμίνιο, κράματα χαλκού, ανοξείδωτα, τιτάνιο, Hastalloy.

Προαιρετικά:

Tube bandle type (TEMA), Horizontal or vertical installation, air coolers, compressor coolers, Condensers, radiators.

Προδιγραφές: ANSI, ASME, DIN, ISO, API, PED, ATEX.

Ειδικές κατασκευές για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, ανάλογα με τις προδιαγραφές. Συστήματα σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές όπως Australian Work Safe, AD MERKBLATT, API, ASME, GOST, RTN, HEI, PED 97/23/CE, Raccolta VSR, Saudi Aramco.