Συστήματα συμπιεστών

 
Περιγραφή
Εφαρμογές:

Διυλιστήρια και Πετροχημικά, Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, Μονάδες φιαλών  PET, Συμπίεση αερίων, Ανάκτηση αερίων.

Παροχή: 400 cum/hr - 3,200 cum/hr ( μέγιστη ισχύ 1 MW  )
Πίεση: Μέχρι 400 bar
Στροφές: 1000 rpm (50 Hz)
Θερμοκρασία:

Αέρας ή θερμά αέρια

Κατασκευή:

Μοτέρ αερόψυκτα ή υδρόψυκτα

Προαιρετικά:

Πλήρες σύστημα, Πύργοι ψύξης, Ξηραντήρες, Σωληνώσεις, Συστήματα ελέγχου

Κινητήρας:

Ηλεκτροκινητήρας

Υλικά κατασκευής:

Χυτοσίδηρος, χυτοχάλυβας.

Προαιρετικά ρουλεμάν:

Σφαιροειδή ρουλεμάν

Λίπανση:

Λίπανση με αντλία λαδιού

Στεγανοποίηση:

Ειδικά παρεμβύσματα

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συμπιεστών, ξυραντήρων, σωληνώσεων, αντλιών, πύργων ψύξης, πινάκων ελέγχου και αυτοματισμού.

Επίσης παρέχουμε υπηρεσίες συντήρησης/επισκευής, ανακατασκεής βαλβίδων, υποστήριξη ανταλλακτικών για όλους τους τύπους συμπιεστών υψηλής πίεσης.