Βαλβίδες ελέγχου

Περιγραφή
Εφαρμογές: Πετρέλαια, Διυλιστήρια και Πετροχημικά, Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής (ατμός, νερό), Υδραγωγεία, Χαρτοποιία, Μονάδες επεξεργασίας, Μονάδες αφαλάτωσης.
Μεγέθη: 25 mm - 1000 mm
Σύστημα ελέγχου: Ηλεκτρικό σήμα 4-20 mA, πνευματική ή ηλεκτροπνευματική ενεργοποίηση.
Πίεση: Μέχρι 1500 bar
Θερμοκρασία: Κανονικά υλικά μέχρι 80 deg C ( ειδικές κατασκευές εως  600 deg C )
Κατασκευή:

Από χυτό ή σφυρήλατο χάλυβα ή ειδικά κράματα, duplex SS, με άκρα για φλάντζα ή συγκόλληση.

Προαιρετικά:

Οριζόντιο ή κάθετο χειριστήριο, API, γωνιακές, με ρυθμιστές πίεσης η συστήματα ελέγχου θορύβου.

Προδιαγραφές: ANSI, ASME, DIN, ISO, API, PED, ATEX, NACE.
Στεγανοποίηση:

Ειδικά γραφιτούχα παραμβύσματα και τσιμούχες υψηλής πίεσης.

Σειρά βαλβίδων σύμφωνα με πρότυπα API και NACE, πιστοποίησεις ΑΤΕΧ για σύστημα ελέγχου και βαλβίδες. Βαλβίδες για ηλεκτροπαραγωγή σε έκδοση υψηλής πίεσης (forgings).