Μονάδες επεξεργασίας νερού

Περιγραφή
Φυγοκεντρικές αντλίες:

Φυγοκεντρικές αντλίες για τη μεταφορά νερού και αποβλήτων. Μεγέθη που ξεκινούν από μικρές πλαστικές αντλίες, μέχρι μεγάλες τσιμεντένιες αντλίες για μεγάλες παροχές νερού. Αντλίες λάσπης, ακαθάρτων.

Αντλίες για δεξαμενές, πολλών βαθμίδων, κάθετες στροβιλαντλίες,  υποβρύχιες

Εμβολοφόρες αντλίες:

Με τρία ή περισσότερα πιστόνια για εφαρμογές ψεκασμού και υψηλής πίεσης και συστήματα ανάκτησης ενέργειας σε αντίστροφη όσμωση.

Περιστροφικές αντλίες:

Αντλίες κοχλιοφόρες, γραναζωτές ή rotary vane. Αντλίες mono screw για ακάθαρτα υγρά.

Αντλίες κενού και τζιφάρια:

Αντλίες κενού και τζιφάρια. Αντλίες κενού και φυσητήρες για ανάκτηση αερίου και ατμών για εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση σε βιοκαύσιμα.

Δοσομετρικές αντλίες και συστήματα:

Δοσομετρικές αντλίες με διαφράγματα και συστήματα για χλωρίωση και χημικές επεξεργασίες.

Βαλβίδες:

Βαλβίδες ελέγχου, σύρτη και αντεπίστροφες.

Φίλτρα κάδου:

Φίλτρα κάδου, τύπου "Υ" και αυτόματα (Μπερνούλι).

Εναλλάκτες θερμότητας:

Όλοι οι τύποι εναλλακτών θερμότητας και ειδικά δοχεία.

Ηλεκτροκινητήρες:

Χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης κινητήρες AC. Επίσης συστήματα ρύθμισης στροφών VFD.

Αναδευτήρες:

Αναδευτήρες οριζόντιοι ή κάθετοι, στατικοί η mixer.

Συμπιεστές:

Εμβολοφόροι συμπιεστές, υγρού δακτυλίου, πλήρη συστήματα για βιομηχανικό αέρα, αέρια μέχρι 400bar. Πλήρεις μονάδες με ξηραντή, εναλλάκτη θερμότητας, σύστημα ψύξης.

Φυσητήρες:

Φυγοκεντρικοί φυσητήρες, ανεμιστήρες, θετικής εκτόπισης. Κατάλληλα για επεξεργασία λυμάτων και αερισμό.

Ξύστρες και κινούμενες γέφυρες:

Οριζόντιες και στρογγυλές ξύστρες, γέφυρες, ξηραντές, φίλτρόπρεσσες, κινούμενες γέφυρες, συστήματα DAF.

Προσφέρουμε συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων και λυμάτων, αντίστροφης όσμωσης και συστήματα καθαρισμού νερού.