Συντήρηση - Επισκευή

Περιγραφή
Εφαρμογή:

Διυλιστήρια και Πετροχημικά, Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, Μονάδες εμφιάλωσης PET, Συμπίεση αερίου, Ανάκτηση ατμών

Ανταλλακτικά:

Παρέχουμε ανταλλακτικά, χυτά ειδικές κατασκευές.

Service:

Υποστήριξη όλων των τύπων περιστρεφόμενων μηχανημάτων, διάγνωση και λύσεις.

Ανταλλακτικά συμπιεστών:

Ανακατασκευή βαλβίδων, δακτυλίδια στεγανοποίησης

Εξαρτήματα χυτά:

Ανακατασκευή κρίσιμων εξαρτημάτων.

Άξονες:

Ειδικές συγκολλήσεις, ευθυγραμίσεις αξόνων.

Ευθυγράμμιση:

Εργασίες ευθυγράμμισης σε αντλίες και στροβίλους.

Προαιρετικά:

Πλήρη συστήματα συμπιεστών, με πύργο ψύξης, ξηραντή, σωληνώνεις, σύστημα ελέγχου.

Υλικά:

Χυτοσίδηρος, χάλυβας.

Στεγανοποίηση:

Ειδικά παραμβύσματα.

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συμπιεστών, πύργου ψύξης, ξηραντή, σωληνώνεις, αντλίες, φίλτρα, σύστηματος ελέγχου.

Παρέχουμε υπηρεσίες συντήρησης - επισκευής, ανακατασκευή βαλβίδων, δακτυλίδια στεγανοποίησης και όλα τα ανταλλακτικά για συμπιεστές υψηλής πίεσης.