Επισκευή ηλεκτρονικών ισχύος

service electronics
Περιγραφή
Εφαρμογή:

Διυλιστήρια και Πετροχημικά, Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, Μονάδες εμφιάλωσης PET, Χαρτοποιίες, Βιομηχανία

Ανταλλακτικά:

Παρέχουμε ανταλλακτικά κινητήρων, πλακέτες ρυθμιστών στροφών (VFD's).

Service:

Υποστήριξη όλων των τύπων περιστρεφόμενων μηχανημάτων, διάγνωση και λύσεις. Έλεγχος - επισκευή ηλεκτρονικών ισχύος

Αποκατάσταση βλαβών: Αποκατάσταση βλαβών ρυθμιστών στροφών (VFD’s) και ελεγκτών ομαλής εκκίνησης ηλεκτροκινητήρων (Soft Starters)
Aναπεριελίξεις:

Αναπεριέληξη κινητήρων AC / DC

Ρυθμιστές στροφών και soft starters:

Καινούριοι ρυθμιστές στροφών και soft starters με εξαρτήματα (Microproccesors, IGBT, Capacitors, Hall Sensors) γνωστών κατασκευαστών.

Επισκευή ρυθμιστών στροφών:

Επισκευές παντός τύπου ρυθμιστών στροφών ηλεκτροκινητήρων 

Αναλαμβάνουμε

  • επισκευή ηλεκτροκινητήρων
  • έλεγχο / επισκευή ηλεκτρονικών ισχύος, επισκευές πλακετών.
  • προμήθεια ρυθμιστών στροφών και ελεγκτών ομαλής εκκίνησης ηλεκτροκινητήρων.