Αντλίες φυγοκεντρικές in line

Περιγραφή
Εφαρμογές:

Υδροδότηση, Άδρευση, Πετρέλαια, Διυλιστήρια και Πετροχημικά, Ορυχεία, Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής,  Χαρτοποιία, Βιομηχανία τροφίμων, κλιματισμός μεγάλων κτηρίων,  Μονάδες επεξεργασίας νερού, Μονάδες αφαλάτωσης, πυροσβεστικά.

Μέγεθος κατάθλιψης:
25 mm εως 600 mm
Παροχή: Απο 20 cum/hr εως 700 cum/hr
Πίεση: Εως 160 m
Μεγιστη ταχύτητα περιστροφής:
2900 rpm (50 Hz), 3600 rpm (60 Hz)
Μεγίστη πίεση λειτουργίας:
Εως 50 bar
Θερμοκρασία: Κανονικά υλικά μέχρι 120 deg C ( μεγίστη  300 deg C )
Κατασκευή: Με κινητήρα συνδεδεμένο απ ευθείας η με ενδιάμεσο κιβώτιο ρουλεμάν.
Προαιρετική σχεδίαση: Προδιαγραφές ANSI, ISO, ΗΙ, API η Shell DEP.
Κινητήρας:
Ηλεκτρικό μοτέρ.
Υλικά κατασκευής:

Χυτοσίδηρος, σφαιροειδής χυτοσίδηρος, χάλυβας , ανοξείδωτο ατσάλι, ορείχαλκος, Super Duplex SS, ειδικά κράματα.

Ρουλεμάν: Σφαιροειδή ρουλεμάν
Λίπανση: Γράσσο, Λάδι
Στεγανοποίηση: Με μηχανική σαλαμάστρα ή κοινό στυπιοθλύπτη.

Η βασική γκάμα των αντλιών ειναι διαθέσιμη με προδιαγραφές κατά ISO, HI η  API-610 με  ειδικές διατάξεις ψύξης του στυπιοθλίπτη. Οι αντλίες χρησιμοποιούνται όπου υπάρχει πρόβλημα χώρου. Ειδικές κατασκευές για τη Ναυτιλία, σύμφωνα με το νηογνώμονα.