Ναυτιλία

lng filters 
Περιγραφή
Φίλτρα:

Αυτόματα φίλτρα για καθαρισμό έρματος. Τα ίδια φίλτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε πλοία μεταφοράς LNG, για καθαρισμό και κυκλοφορία LNG. Υλικά κατασκευής με πιστοποιήσεις Lloyds, GL, ABS.

Αντλίες Φυγοκεντρικές:

Ολοι οι τύποι φυγοκεντρικών αντλιών για θαλασσινό νερό, πετρέλαιο. Αντλίες από μικρές πλαστικές και μεγαλύτερες ορειχάλκινες, από ανοξείδωτο ατσάλι, duplex SS, και ειδικά κράματα.

Αντλίες για δεξαμενές αποβλήτων, πολυβάθμιες, στροβιλαντλίες. Αντλίες για δεξαμενές LNG και κρυογενικές. Επίσης αντλίες για μεταφορά χημικών.

Αντλίες εμβολοφόρες:

Με τριπλά η πολαπλά έμβολα για ψεκασμό και όπου απαιτείται υψηλή πίεση. Συστήματα ανάκτησης ενέργειας

Αντλίες περιστροφικές:

Κοχλιοφόρες, Γραναζωτές, Περιστρεφομένων πτερυγίων, για πετρέλαιο, υψηλά ιξώδη. Τύποι mono screw για βρώμικα υγρά. Αντλίες σύμφωνες με πρότυπο IMO για φόρτωμα / ξεφόρτωμα καυσίμων.

ντλίες κενού και τζιφάρια:

Αντλίες κενού και τζιφάρια ή συνδυασμοί, αντλίες υγρού δακτυλίου. Αντλίες κενού για τσιμεντάδικα και χύδην φορτία.

Αντλίες και συγκροτήματα δοσομετρικά:

Δοσομετρικά και μετρητικά συστήματα, για συστήματα δοσομέτρησης και χλωρίωσης νερού.

Βαλβίδες:

Βαλβίδες ελέγχου, απομονωτικά επιστόμια, αντεπίστροφες βαλβίδες.

Φίλτρα Κάδου:

Φίλτρα κάδου, φίλτρα τύπου Y, αυτόματα φίλτρα. Φίλτρα Bernouli για πλοία μεταφοράς LNG. Φίλτρα για καθαρισμό έρματος.

Εναλλάκτες Θερμότητος:

Όλοι οι τύποι εναλλακτών θερμότητας και ειδικών δεξαμενών.

Ηλεκτρικοί Κινητήρεs:

Χαμηλής, Μέσης και Υψηλής τάσης, AC κινητήρες. Ρυθμιστές στροφών. Όλοι οι κινητήρες είναι πιστοποιημένοι απο νηογνομωνα για τη ναυτιλία.

Mixers, Αναδευτήρες:

Μixers, οριζόντιοι η κάθετοι, αναδευτήρες.

Συμπιεστές:

Συμπιεστές εμβολοφόροι, υγρού δακτυλίου, συστήματα για χρήση σε μονάδες ελέγχου και αυτοματισμών, έως  40 bar για αέρα, έως 400 bar για αέρια. Πλήρη συστήματα με ξηραντές, πύργους ψύξεως, αεροφυλάκια, όργανα ελέγχου και αυτοματισμούς.

Φυσητήρες: Φυγοκεντρικοί φυσητήρες, ανεμιστήρες φυγοκεντρικοί, θετικής εκτόπισης. Ιδανικοί για επεξεργασία νερού και αερισμό.

Προσφέρουμε όλους τους τύπους αντλιών και συμπιεστών για όλα τα πλοία. Ειδικές αντλίες με κινητήρα λαδιού ή αέρα με power pack και σύστημα λίπανσης για λειτουργία σε επικίνδυνο περιβάλλον.