Περιγραφή
Εφαρμογές:

Πετρέλαια, Διυλιστήρια και Πετροχημικά, Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής, Υδραγωγεία, Πλαστικά, Χαρτοποιία, Βιομηχανία τροφίμων, Μονάδες επεξεργασίας νερού, πετελαιοειδή, μαζούτ, άσφαλτικά, παχύρευστα υγρά.

Παροχή:

Από 0 cum/hr - 2000 cum/hr ρυθμιζόμενη.

Στροφές:

Κανονικά 1500 RPM, ρυθμιζόμενες με μειωτήρα ή VFD.

Μέγιστη πίεση: Μέχρι 150 bar με κανονικά υλικά.
Θερμοκρασία: Κανονικά υλικά 180 deg C ( ειδικές κατασκευές μέχρι 400 deg C )
Κατασκευή:

Εκδοση για Ναυτιλία σε καύσιμα η καθαρισμό έρματος, οριζόντιες η κάθετες, για υγρά με πρόσμιξη αερίων, κατασκευές σύμφωνα με την απαίτηση (θερμαινόμενες, με ατμό η λάδι).

Προαιρετικά:

Μονής, διπλής η τριπλής έλικας.

Κινητήρας:

Ηλεκτρικός, ντήζελ  ή ατμοστρόβιλος.

Υλικά κατασκευής:

Χυτοσίδηρος, σφαιροειδής χυτοσίδηρος, χάλυβας , ανοξείδωτο ατσάλι, ειδικά κράματα, επένδυση ελαστικού.

Ρουλεμάν: Σφαιροειδή ρουλεμάν, εσωτερικά και εξωτερικά ρουλεμάν.
Λίπανση:

Λάδι η γράσο.

Στεγανοποίηση: Με μηχανική σαλαμάστρα ή κοινό στυπιοθλύπτη.

Οι αντλίες διατίθενται με προδιαγραφές API-676 για πετρελαιοειδή και  για ολα τα παχύρευστα υγρά, ακάθαρτα, λάσπες, χρώματα - μπογιές σε απλές  εκδόσεις.