Αντλίες πολυβάθμιες

Περιγραφή
Εφαρμογές:

Υδροδότηση, Άδρευση, Πετρέλαια, Διυλιστήρια και Πετροχημικά, Ορυχεία, Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής,  Χαρτοποιία, Βιομηχανία τροφίμων, κλιματισμός μεγάλων κτηρίων,  Μονάδες επεξεργασίας νερού, Μονάδες αφαλάτωσης, πυροσβεστικά.

Μέγεθος κατάθλιψης:
25 mm εως 1000 mm
Παροχή: Από 20 cum/hr εως 5000 cum/hr ( Μεγίστη ισχύς  3 MW  )
Πίεση: Εως 2500 m
Μεγιστη ταχύτητα περιστροφής:
7000 rpm (50 Hz), 7000 rpm (60 Hz)
Μεγίστη πίεση λειτουργίας:
Μέχρι 250 bar
Θερμοκρασία: Κανονικά υλικά μέχρι 80 deg C ( ειδικά μέχρι 200 deg C )
Κατασκευή:

Οριζόντια η κάθετη, με κλειστές πτερωτές με  κέλυφος διαιρούμενο οριζόντια η κάθετο.

Προαιρετική σχεδίαση:

Κελυφος που στηρίζεται σε πόδια, κεντρική στήριξη η και με εξωτερικό κελυφος (double barrel).

Κινητήρας:

Ηλεκτρικός, ντήζελ, ατμοστρόβιλος ή αεριοστρόβιλος. Ρυθμιστές στροφών η υδραυλικά γραναζοκιβώτια.

Υλικά κατασκευής:

Χυτοσίδηρος, σφαιροειδής χυτοσίδηρος, χάλυβας , ανοξείδωτο ατσάλι, ορείχαλκος, Super Duplex SS, ειδικά κράματα νικελίου.

Ρουλεμάν: Σφαιροειδή ρουλεμάν
Λίπανση:

Γράσσο, Λάδι, οι μεγαλύτερες αντλίες με συστήματα εξαναγκασμένης λίπανσης.

Στεγανοποίηση:

Με μηχανική σαλαμάστρα ή κοινό στυπιοθλύπτη.

Η βασική γκάμα των αντλιών ειναι διαθέσιμη σε ring section. Οι μεγαλύτερες αντλίες με  προδιαγραφές κατά ISO, HI η  API-610 με  ειδικές διατάξεις ψύξης του στυπιοθλίπτη. Οι αντλίες τροφοδοσίας λεβήτων συμφωνα με την εκάστοτε απαίτηση, με διπλή κατάθλιψη και διατάξεις ρύθμισης στροφών.